Other translations of this page: None.

Keeleteaduse ja -tehnoloogia doktorikool

EU

Doktorikooli veeb


Kõnelabori korraldatud doktorikooli üritused

2008
Külalislektorite loengud

03.märts: prof. Vladimir Kuznetsov,Chair of Applied and Experimental Linguistics, Moscow State Linguistic University
“How much experimental phoneticians should be phonologically minded?”

8.-10. aprill: prof. William Barry, Chair of Phonetics, Saarland University
“Inter-language and inter-individual differences in the production and perception of phrasal prominence”

20.5.2008 prof. Kari Suomi, Department of Phonetics, Oulu University
“Durational and tonal interactions in Finnish”

2007
2006

Keeleteaduse ja -tehnoloogia doktorikooli intensiivseminar Võõrkeelne aktsent ja kommunikatsioon, Viimsi, 16.-20. oktoober

Kõnelabori doktorandid doktorikoolis

Lya Meister
Doktoritöö teema “Võõrkeelse aktsendi taju ja hindamine”
Juhendajad fil.-kand Hille Pajupuu ja prof Karl Pajusalu

Tanel Alumäe
Doktoritöö teema “Methods for Estonian Large Vocabulary Speech Recognition”
Juhendajad emer prof Leo Võhandu ja dokt Einar Meister
Doktoritöö kaitstud 5. detsembril 2006. a, pdf saadaval TTÜ raamatukogu digikogus

Toomas Kirt
Doktoritöö teema “IConcept Formation in Exploratory Data Analysis: Case Studies of Linguistic and Banking Data”
Juhendajad emer prof Leo Võhandu
Doktoritöö kaitstud 18. detsembril 2007. a, pdf saadaval TTÜ raamatukogu digikogus

 
doktorikool.et.txt · Last modified: 2009/02/26 16:30 by einar