Other translations of this page: English

Sündmused, uudised

Labori korraldatud üritused:

2008:
NordForsk VISPP-võrgustiku suvekool, Kuressaare, 10.-16. august 2008

2007:
Riikliku programmi "Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006-2010)" konverents, Tallinn, 19.-21. november

2006:
Keeleteaduse ja -tehnoloogia doktorikooli intensiivseminar Võõrkeelne aktsent ja kommunikatsioon, Viimsi, 16.-20. oktoober

2005:
VISPP-projekti suvekool, Palmse, 10.-15.august
II Balti Keeletehnoloogia Konverents, Tallinn, 4.-6. aprill

Osalemine konverentsidel

2008:

Ettekanne: Einar Meister, Lya Meister, Stefan Werner “Microdurational variations and perception of vowel quality”

 • VII rakenduslingvistika kevadkonverents KEELETEADUSE AINESTIK JA ANDMEKOGUDE KASUTAMINE, 24.-25. aprill 2008, Tallinn

Ettekanded:
E.Meister “Kõnekorpuste loomise metoodilised ja tehnilised aspektid”
L.Meister “Aktsendikorpus eksperimentaalfoneetika ja kõnetuvastuse teenistuses”

* VI keelersssursside konverents LREC’2008 (6th Language Resources and Evaluation Conference), 28.-30. mai 2008, Marrakesh
Ettekanne: Meister, Einar; Vilo, Jaak “Strengthening the Estonian language technology”

2007:

 • XVI Rahvusvaheline Foneetikateaduste Kongress, Saarbrücken, 6.-10. august
  Osalesid Lya ja Einar Meister ettekandega “Perceptual assessment of Russian-accented Estonian”
 • III Balti Keeletehnoloogia Konverents, Kaunas, 4.-6. oktoober
  Osalesid Lya ja Einar Meister, Tanel Alumäe ja Margus Muskat
  Ettekanded:
  E. Meister “Is Estonian going to survive in a multilingual EU?”
  E. Meister, P.Lippus “On Temporal Organization of Spontaneous Estonian: Preliminary Analysis Results of Lecture Speech”
  M.Muskat, E.Meister “Quality estimation of time-scale modified signals”
  S.Werner, E.Meister “Microdurational influences on perceived vowel quality”
  T.Alumäe, T.Kirt “Lemmatized latent semantic model for language model adaptation of highly inflected languages”

2006:

 • Interspeech 2006 – ICSLP, 17.-21.09.2006, Pittsburgh
  Osales T. Alumäe
 • ICASSP, 14.-19.05.2006, Toulouse
  Osales T. Alumäe ettekandega “Sentence-adapted Factored Language Model for Transcribing Estonian Speech”.

2005:

 • IV rakenduslingvistika konverents, 7.-8.04.2005, Tallinn
  Osales L.Meister ettekandega “Vene aktsendi akustika”
 • Eesti keele kevadseminar, 20.04.2005, Helsingi Ülikool
  Osales L.Meister ettekandega “Vene aktsendist eesti keeles”
 • 15th Nordic Conference of Computational Linguistics, 20.-21.05.2005, Joensuu Ülikool
  Osalesid E.Meister ja L.Meister
 • PUMS Workshop, 31.05.-1.06.2005, Turu Ülikool
  Osalesid E.Meister ja L.Meister
  Ettekanded: E. Meister “Computer-aided pronunciation training” ja “Ideas for future development of Estonian TTS”
 • 10th International Conference on Speech and Computer – SPECOM'2005, 17.-19.10.2005, Patras, Kreeka
  Osalesid: T.Alumäe, L.Meister, E.Meister
  Ettekanded:
  T. Alumäe “Using Adaptive Stochastic Morphosyntactic Language Model for Two-pass Large Vocabulary Estonian Speech Recognition”
  L.Meister, E.Meister “Acoustic Correlates of Russian Accent in Estonian”
 • Teoreetiline keeleteadus Eestis II, 01.-04.12.2005, Tartu
  Osalesid: E.Meister ja L.Meister
  Plenaarettekanne: E. Meister “Teooria ja praktika vahekorrast kõnetehnoloogias: täiuslikuma tehnoloogia suunas”
 
events/events.et.txt · Last modified: 2009/01/23 12:32 by einar