Other translations of this page: None.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

konetuvastus.et [2011/11/18 10:37]
tanel
konetuvastus.et [2011/11/18 10:41] (current)
tanel
Line 4: Line 4:
  
 Kõnetuvastusteadus on interdistsiplinaarne valdkond, kus kasutatakse meetodeid arvutiteadusest, signaalitöötlusest, matemaatikast, foneetikast ja lingvistikast. Tänapäeva kõnetuvastusmootorite südameks on statistilised mudelid, mille parameetrid „treenitakse“ suurte kõne- ja tekstikogumite põhjal. Kasutatavad algoritmid on keelest sõltumatud ning konkreetse keele kõnetuvastusmootori realiseerimiseks praktiliselt puudub vajadus põhjalike keelespetsiifiliste lingvistliste teadmiste järele.  Kõnetuvastusteadus on interdistsiplinaarne valdkond, kus kasutatakse meetodeid arvutiteadusest, signaalitöötlusest, matemaatikast, foneetikast ja lingvistikast. Tänapäeva kõnetuvastusmootorite südameks on statistilised mudelid, mille parameetrid „treenitakse“ suurte kõne- ja tekstikogumite põhjal. Kasutatavad algoritmid on keelest sõltumatud ning konkreetse keele kõnetuvastusmootori realiseerimiseks praktiliselt puudub vajadus põhjalike keelespetsiifiliste lingvistliste teadmiste järele. 
 +
  
 ===== Kõnetuvastuse toimimisest ===== ===== Kõnetuvastuse toimimisest =====
-{{konetuvastus.gif?600|Konetuvastusüsteemi arhitektuur}}+{{konetuvastus.png?600|Konetuvastusüsteemi arhitektuur}}
  
 ==== Eeltöötlus ja tunnusvektorite arvutamine ==== ==== Eeltöötlus ja tunnusvektorite arvutamine ====
 
konetuvastus.et.txt · Last modified: 2011/11/18 10:41 by tanel