Other translations of this page: English

Lya Meister

E-mail: lya@phon.ioc.ee

Address:

TTÜ Infotehnoloogia teaduskond Tarkvarateaduse instituut
Akadeemia tee 21
12618 Tallinn
Estonia

Telefon: +372 620 4203

Uurimisvaldkonnad

 • Eksperimentaalfoneetika
 • Võõrkeelse aktsendi olemus
 • Kõnekorpused

.

Lingid

Headline

 • Meister, Einar; Meister, Lya (2017). Eesti laste kõne I. Põhitooni akustiline analüüs. Keel ja Kirjandus, 60 (7), 518−533.
 • Meister, Einar; Nemoto, Rena; Meister, Lya (2015). Production of Estonian quantity contrasts by Japanese speakers. ESUKA-JEFUL, 6 (3), 79−96, 10.12697/jeful.2015.6.3.03.
 • Meister, Einar; Meister, Lya (2015). F0 characteristics of Estonian adolescents. In: XXIX Fonetiikan päivät, Espoo, 20.- 21.3.2015 : Julkaisut - Papers: (Toim.) Lehtinen, Mona; Laine, Unto K.. Helsinki: Aalto University, (Aalto-yliopiston julkaisusarja Tiede + Teknologia; 7/2015), 3 - 7.
 • Nemoto, Rena; Meister, Einar; Meister, Lya (2015). Production of Estonian vowels by Japanese subjects. In: ICPhS 2015 : 18th International Congress of Phonetic Sciences, 10-14 Aug 2015 SECC Glasgow UK, Proceedings: Glasgow: University of Glasgow, [1 - 5].
 • Meister, Einar; Meister, Lya (2015). Development and use of the Estonian L2 corpus. Book of Extended Abstracts. Workshop on Phonetic Learner Corpora : 12 August 2015 in Glasgow (Satellite workshop of the 18th International Congress of Phonetic Sciences). Ed. Trouvain, Jürgen, et al. 45−47.
 • Meister, Einar; Meister, Lya (2014). Estonian quantity degrees produced by Latvian subjects. Linguistica Lettica, 22, 85 - 106.
 • Meister, Lya; Meister, Einar (2014). Development of the corpus of Estonian Adolescent Speech. In: Human Language Technologies - the Baltic Perspective : Proceedings of the Sixth International Baltic Conference, Baltic HLT 2014: (Toim.) Utka, Andrius; Grigonytė, Gintarė; Kapočiūtė-Dzikienė, Jurgita; Vaičenonienė, Jurgita. Amsterdam: IOS Press, (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications; 268), 206 - 209.
 • Meister, Einar; Meister, Lya (2014). L2 production of Estonian quantity degrees. In: Speech Prosody 7 : Proceedings of the 7th international conference, (Trinity College Dublin) May 20-23, 2014: (Eds.)Campbell, Nick; Gibbon, Dafydd; Hirst, Daniel. Dublin: International Speech Communication Association, 2014, 929 - 932.
 • Meister, Lya; Meister, Einar (2013). The corpus of Estonian adolescent speech: work in progress. In: XXVIII Fonetiikan Päivät : Turussa 25.-26. lokakuuta 2013: Turku: University of Turku, 2013, [1].
 • Meister, Einar; Meister, Lya (2013). Production of Estonian quantity contrasts by native speakers of Finnish. In: Interspeech 2013 : 14th Annual Conference of the International Speech Communication Association, Lyon, France, 25-29 August, Proceedings: Lyon, France: International Speech Communication Association, 2013, 330 - 334.
 • Meister, Einar; Meister, Lya (2013). Production and perception of Estonian quantity contrasts by L2 subjects with different language backgrounds. In: PPLC13 : Phonetics, phonology, languages in contact : Contact varieties, multilingualism, second language learning, Paris, France, 2013, August 21-23, Book of Abstracts:, 2013, 41 - 43.
 • Meister, Lya; Meister, Einar (2013). The Estonian Foreign Accent Corpus. In: PPLC13 : Phonetics, phonology, languages in contact : Contact varieties, multilingualism, second language learning, Paris, France, 2013, August 21-23, Book of Abstracts:, 2013, 141 - 143.
 • Meister, Einar; Meister, Lya (2013). Native and non-native production of Estonian quantity degrees: comparison of Estonian, Finnish and Russian subjects. Asu, Eva Liina; Lippus, Pärtel (Toim.). Nordic Prosody : Proceedings of the XIth Conference, Tartu 2012 (235 - 243). Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag
 • Suomi, Kari; Meister, Einar; Ylitalo, Riikka; Meister, Lya (2013). Durational patterns in Northern Estonian and Northern Finnish. Journal of Phonetics, 41(1), 1 - 16.
 • Meister, Lya; Meister, Einar (2012). Aktsendikorpus ja võõrkeele aktsendi uurimine. Keel ja Kirjandus, 55(8-9), 696 - 714.
 • Meister, Einar; Meister, Lya (2012). Multimodal corpus of speech production: work in progress. In: Human Language Technologies. The Baltic Perspective : Proceedings of the Fifth International Conference Baltic HLT 2012: (Toim.) Tavast, Arvi; Muischnek, Kadri; Koit, Mare. Amsterdam: IOS Press, 2012, (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications; 247), 146 - 153.
 • Meister, Lya; Meister, Einar (2012). The production and perception of Estonian quantity degrees by native and non-native speakers. In: Interspeech 2012 : Spoken Language Processing and Biomedicine, 13th Annual Conference of the International Speech Communication Association, September 9-13, 2012, Portland, Oregon: Portland: International Speech Communication Association, 2012, [1 - 4].
 • Meister, Einar; Meister, Lya; Metsvahi, Rainer (2012). New speech corpora at IoC. In: XXVII Fonetiikan päivät 2012 - Phonetics Symposium 2012 : 17-18 February 2012, Tallinn, Estonia, Proceedings: (Toim.) Meister, Einar. Tallinn: TUT Press, 2012, 30 - 33.
 • Meister, Lya (2011). Eesti vokaali- ja kestuskategooriad vene emakeelega keelejuhtide tajus ja häälduses. Eksperimentaalfoneetiline uurimus., Tartu Ülikool, eesti ja üldkeeleteaduse instituut) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
 • Meister, Lya; Meister, Einar (2011). Perception of the short vs. long phonological category in Estonian by native and non-native listeners. Journal of Phonetics, 39(2), 212 - 224.
 • Meister, Lya; Meister, Einar (2011). Production and perception of Estonian vowels by native and non-native speakers. In: Interspeech 2011 : Conference Proceedings, 27-31 August, Florence, Italy : Speech Science and Technology for Real Life: Florence, Italy: International Speech Communication Association, 2011, 1149 - 1152.
 • Meister, Einar; Werner, Stefan; Meister, Lya (2011). Short vs. long category perception affected by vowel quality. In: ICPhS XVII : [Proceedings of] the 17th International Congress of Phonetic Sciences, 17-21 August 2011, Hong Kong: (Toim.) Lee,Wai-Sum; Zee,Eric. Hong Kong: City University of Hong Kong, 2011, 1362 - 1365.
 • Meister, Lya; Meister, Einar (2010). Perception of Estonian vowel categories by native and non-native speakers. In: INTERSPEECH 2010, Makuhari, Japan, September 26-30, 2010:, 2010
 • Pajupuu, Hille; Kerge, Krista; Meister, Lya; Asu, Eva Liina; Alp, Pilvi (2010). Natural speaking and how to assess it. Trames: Journal of the Humanities and Social Sciences, 59(2), 120-140.
 • Meister, Lya (2009). Eesti vokaalikategooriate piirid vene ja eesti emakeelega kõnelejate tajuruumis. In: Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 5 = Estonian Papers in Applied Linguistics 5: (Toim.) Metslang, Helle; Langemets, Margit; Sepper, Maria-Maren; Argus, Reili. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2009, 143 - 156.
 • Meister, Einar; Meister, Lya; Werner, Stefan (2009). Microdurational variations and perception of vowel quality. In: Fonetiikan päivät 2008 : XXV Fonetiikan päivillä Tampereen yliopistossa 11.-12.1.2008 pidetyt esitelmät: (Toim.) O´Dell, Michael L.; Nieminen, Tommi . Tampere : Tampere University Press, 2009, (Tampere Studies in Language, Translation and Culture; Series B3), 157 - 165.
 • Meister, Lya; Meister, Einar (2007). Perceptual assessment of Russian-accented Estonian. In: ICPhS XVI: Proceedings of the 16th International Congress of Phonetic Sciences, 6-10 August 2007, Saarbrücken Germany: Saarbrücken: Universität des Saarlandes, 2007, 1717 - 1720.
 • Meister, Lya (2007). Perceptual assessment of the degree of Russian accent. In: Proceedings of the 16th Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA-2007: (toim.) Nivre, J. et al.. Tartu: University of Tartu, 2007, 345 -348.
 • Meister, Lya (2006). Assessment of the degree of foreign accent: a pilot study. In: Fonetiikan Päivät 2006 = The Phonetics Symposium 2006: (Toim.) Aulanko, R.; Wahlberg, L; Vainio, M.. Helsinki: University of Helsinki, 2006, (Publications of the Department of Speech Sciences, University of Helsinki), 113 - 119.
 • Meister, Lya (2006). Vene aktsent eesti keele : akustilise analüüsi tulemusi. Metslang,H.; Langemets,M. (Toim.). Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 2 = Estonian papers in applied linguistics 2 (131 - 152). Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.
 • Meister, Lya; Meister, Einar (2005). Acoustic correlates of Russian accent in Estonian. In: SPECOM 2005 : 10th International Conference Speech and Computer, 17-19 October, 2005, Patras, Greece, Proceedings: (Toim.) Kokkinakis,G.; Fakotakis,N.; Dermatas,E.; Potapova,R.. Patras: University of Patras, 2005, 437 - 440.
 • Meister, Lya (2005). Vene aktsent eesti keeles. Akustiline analüüs. (Magistritöö, Tallinna Pedagoogikaülikool, filoloogiateaduskond) Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool.
 • Meister, E.; Lasn, J.; Meister, L. (2004). Estonian SpeechDat completed. In: Fonetiikan Päivät 2004 = The Phonetics Symposium 2004: (Toim.) Seppänen,T.; Suomi,K.; Toivanen,J.. Oulu: Oulun Yliopisto, 2004, 61 - 64.
 • Meister, Lya; Meister, Einar (2004). Acoustic study of Russian accent in Estonian: some preliminary results. In: Fonetiikan Päivät 2004 = The Phonetics Symposium 2004: (Toim.) Seppänen,T.; Suomi,K.; Toivanen,J.. Oulu: Oulun Yliopisto, 2004, 32 - 35.
 • Meister, E.; Lasn, J.; Meister, L. (2003). Development of the Estonian SpeechDat-like database. In: EUROSPEECH '03 : 8th European Conference on Speech Communication and Technology, September 1-4, 2003, Geneva, Switzerland, proceedings:, 2003, 1601 - 1604.
 • Meister, E.; Lasn, J.; Meister, L. (2003). SpeechDat-like Estonian database. In: Text, Speech and Dialogue : 6th International Conference, TSD 2003, Czech Republic, September 8-12, 2003: (Toim.) Matoušek,V.; Mautner,P.. Berlin: Springer, 2003, (Lecture Notes in Artificial Intelligence), 412 - 417.
 • Meister, E.; Lasn, J.; Meister, L. (2002). Estonian SpeechDat: a project in progress. In: The Phonetics Symposium 2002: (Toim.) Korhonen, P.. Helsinki: Helsinki University of Technology, 2002, (Helsinki University of Technology Laboratory of Acoustics and Audio Signal Processing, Report), 21 - 26.
 
people/lya/main.et.txt · Last modified: 2017/11/03 10:58 by lya