Other translations of this page: English

Riiklik programm "Eesti keeletehnoloogia (2011-2017)"

Kõnetuvastus

Vastutav täitja: Tanel Alumäe
Projekti kestus: 1.01.2011 - 31.12.2014

Vaata lähemalt...

Audiovisuaalne kõnesüntees

Vastutav täitja: Einar Meister
Projekti kestus: 1.01.2011 - 31.12.2014

Vaata lähemalt...

Kõne- ja multimodaalsed korpused

Vastutav täitja: Einar Meister
Projekti kestus: 1.01.2011 - 31.12.2014

Vaata lähemalt...


Riiklik programm "Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006-2010)"

Programmi kodulehekülg.

Kõne analüüs ja variatiivsuse mudelid

Projekti eesmärgiks on uurida ja arendada kõne akustilise/foneetilise analüüsi meetodeid ning luua erinevate kõnevariatsioonide foneetilised kirjeldused ja kõnetehnoloogilisteks rakendusteks sobivad mudelid.
Vastutav täitja: Einar Meister
Projekti kestus: 1.01.2006 - 1.01.2011

Vaata lähemalt...

Kõnekeele ressursid ja kõnetehnoloogia andmebaasid

Projekti eesmärgiks on eesti keele foneetilisteks ja kõnetehnoloogilisteks uuringuteks ning arendustöödeks vajalike kõnekorpuste salvestamine, digitaliseerimine, märgendamine ja arhiveerimine, samuti ühtse tehnoloogilise keskkonna loomine erinevate andmebaaside haldamiseks ja efektiivseks kasutamiseks.
Vastutav täitja: Einar Meister
Projekti kestus: 1.01.2006 - 1.01.2011

Vaata lähemalt...

Eestikeelse kõnetuvastuse meetodite uurimine ja arendamine

Projekti eesmärgiks on eesti keelele sobivate kõnetuvastuse meetodite uurimine, arendamine ja testimine ning erinevate tuvastussüsteemi prototüüpide loomine.
Vastutav täitja: Tanel Alumäe
Projekti kestus: 1.01.2006 - 1.01.2011

Vaata lähemalt...


Rahvusvaheline koostöö

Soome

Joensuu ülikool: Mikroprosoodia ja võõrkeelse aktsendi uurimine.

Oulu ülikool: Eesti ja soome keele prosoodia võrdlev analüüs.

Varasemad projektid

Teatriinfo dialoogsüsteem

Vastutav täitja: Einar Meister
Projekti kestus: 2005 - 2006
Finantseerija: Kultuuriministeerium


Eestikeelse kõne andmebaas (Eesti SpeechDat)
Eestikeelne tekst-kõne-süntees
 
projects/projects.et.txt · Last modified: 2011/09/27 11:17 by tanel