Other translations of this page: None.

Eestikeelne tekst-kõne-süntesaator pimedatele

 EU

European Commission Delegation in Estonia

Phare Access Programme

Eesmärk

 • Eestikeelse tekst-kõne-süntesaatori loomine pimedatele

Tekst-kõne-süntesaatori failid

Tehnilised tingimused

 • Arvuti: vähemalt Pentium II protsessor, helikaart (ühilduv Creative Labs Sound Blaster 16-ga)
 • Operatsioonisüsteem: Windows95/98
 • Ühilduv Microsoft Speech API-ga
 • Ühilduv ekraanilugejatega: JAWS for Windows
 • Teksti sisestamine automaatne, COPY-PASTE meetodil ja klaviatuurilt

Kasutaja poolt seadistatavad parameetrid

 • kõnetempo
 • põhitooni keskmine kõrgus ja dünaamika
 • kõnetämber
 • sõnadevahelise pausi kestus
 • lugemisviis: lause- või tähthaaval
 • lühendite jms sõnastik
 • kasutajaprofiili salvestus
 
projects/speechsynth/speechsynth.et.txt · Last modified: 2008/02/10 15:26 by einar