Other translations of this page: None.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projects:tuvastus:est-align.et [2013/10/07 13:54]
tanel
projects:tuvastus:est-align.et [2015/02/18 13:41] (current)
tanel [Uudised]
Line 12: Line 12:
 ===== Uudised ===== ===== Uudised =====
  
-  * Lisatud terve kataloogi korraga töötlemise tugi +  * 2015-02-18: Kataloogirežiimis käiakse nüüd läbi ka kõik alamkataloogid
-  * Transkriptsioonifaili kodeering on nüüd ise määratav +
-  * Stereofaile töödeldakse nüüd korektselt+
  
  
 
projects/tuvastus/est-align.et.txt · Last modified: 2015/02/18 13:41 by tanel