Other translations of this page: None.

This is an old revision of the document!


Häälega juhitav kalkulaator

Häälega juhitav kalkulaator on lihtne näidisrakendus piiratud sõnavaraga eestikeelse kõnetuvastuse demonstreerimiseks. Rakendus oskab tuvastada numbreid ja tehtekäsklusi ning teostada lihtsaid matemaatikatehteid. Tema kasutamine sarnaneb tavalise nuppudega kalkulaatori kasutamisele, nuppude vajutamise asemel tuleb lihtsalt kasutada kõnet.

Käivitamine

Rakenduse käivitamiseks peab arvutisse olema installeeritud Java (1.5 või hilisem). Rakendus kasutab Java Web Start tehnoloogiat. Käivitamisel hoiatatakse kasutajat, et rakenduse käivitamine on turvarisk (kuna kasutatakse mikrofoni) ning et rakendus ei ole usaldatav (kuna meil puudub vastav sertifikaat).

Käivita

Kasutamine

Kalkulaatorile antavad käsklused jagunevad kaheks: numbrid ja tehted. Pärast igat käsklust tuleb teha lühike paus ja oodata, et tuvastuse tulemus ilmuks kalkulaatori aknasse. Näiteks tehte “52 + 400.31” teostamiseks ütle: “viiskümmend kaks” (paus) “pluss” (paus) “neli sada koma kolm üks” (paus) “arvuta”.

Kalkulaator tunneb nelja põhitehet (käsklused “pluss/liita”, “miinus/lahutada”, “korda/korrutada”, “jagada/jagatud”). Tehte teostamiseks ütle “arvuta”. Kui öeldud number tuvastati valesti, ütle “uuesti” või “paranda” ja proovi veel kord. Kui käskluse peale ei reageerita üldse, proovi see öelda kõvema ja selgema häälega.

Vaata kasutamist tutvustavat videot (soovitavalt koos heliga).

Rakendust on testitud Windowsi ja Linuxi keskkondades.

Taust

Kõnetuvastuseks kasutatakse Sphinx-4 mootorit ja eesti keele kõneandmebaasi põhjal treenitud akustilisi mudeleid.

Siin on rohkem infot Java Web Start tehnoloogia kohta.

Lähtekood

Siin. Litsents on GPL. Muudel tingimustel kasutamiseks kontakteeruge laboriga.

Lahendused sagedasti esinevatele probleemidele

Probleem: Asi ei tööta üldse!
Lahendus: Tee kindlaks, et rakendus ikka kuuleb su kõnet. Kõnelemisel peaks programmiakna paremas osas olev indikaator aktiivselt liikuma. Kui rakendus arvab, et inimene parajasti kõneleb, muutub teksti “Kõnedetektor” taga olev paneel punaseks. Kui seda ei juhtu, ei toimi tuvastus kindlasti. Tasub proovida mikrofoni “Recording” rezhiimi helitugevuse kruttimist, kasutades operatsioonisüsteemi vahendeid.

Probleem: Tavalist kalkulaatorit on ju palju mugavam kasutada!
Lahendus: Nõus. Rakenduse eesmärk on demonstreerida piiratud sõnavaraga eestikeelset kõnetuvastust.


Copyright 2007 TTÜ Küberneetika Instituut.
Portions Copyright 1999-2004 Carnegie Mellon University.
Portions Copyright 2002-2004 Sun Microsystems, Inc.
Portions Copyright 2002-2004 Mitsubishi Electric Research Laboratories.

 
projects/tuvastus/evc.et.1200392879.txt.gz · Last modified: 2008/01/15 12:27 by tanel