Other translations of this page: None.

Kõnetuvastusmootori installeerimise juhend

Eeldused

  • Linux

Installeerimine

Sphinxbase, Pocketsphinx

Lae all nimetatud paketid siit: http://cmusphinx.sourceforge.net/wiki/download/

Kompileeri ja installeeri, nagu pakettides kirjeldatud.

Wapiti

Wapiti on programm, millega rakendatakse statistilist liitsõnade rekonstrueerimise mudelit. Selle saab siit: http://wapiti.limsi.fr

Suvalises ajutises kataloogis käivitada:

wget http://wapiti.limsi.fr/wapiti-1.1.3.tar.gz
tar zxvf wapiti-1.1.3.tar.gz 
cd wapiti-1.1.3/

Makefile'is muuta:

CC     = gcc-4.1

Ja siis:

make
make install # see vajab root privileege

Sellega peaks tekkima /usr/local/bin/wapiti

LIUM_SpkDiarization

LIUM_SpkDiarization paketi abil klassifitseeritakse kõnelõigud kõnelejate järgi.

Käivita (root privileegidega):

cd /opt
wget -O LIUM_SpkDiarization-4.2.jar "http://www-lium.univ-lemans.fr/fr/content/logadd?equipe=parole&projet=segmentation&fichier=LIUM_SpkDiarization-4.2.jar"

Java, sox, jms

apt-get install sox libsox-fmt-all
apt-get install sun-java6-bin
apt-get install recode
apt-get install python-lxml
apt-get install python2.4
apt-get install python-pip
pip install commandlineapp
 
projects/tuvastus/install-est-speech2txt.et.txt · Last modified: 2011/10/06 17:39 by tanel