Other translations of this page: None.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projects:tuvastus:install-est-speech2txt.et [2011/05/11 17:44]
tanel
projects:tuvastus:install-est-speech2txt.et [2011/10/06 17:39] (current)
tanel
Line 7: Line 7:
  
  
-==== RWTH ASR ==== 
  
-Lae alla RWTH ASR kõnetuvastusmootor siit: http://www-i6.informatik.rwth-aachen.de/rwth-asr/+==== Sphinxbase, Pocketsphinx ====
  
-Paki lahti kataloogi /opt+Lae all nimetatud paketid siit: http://cmusphinx.sourceforge.net/wiki/download/
  
-<code> +Kompileeri ja installeerinagu pakettides kirjeldatud.
-cd /opt +
-tar zxvf rwth-asr-0.4.tar.gz +
-</code> +
- +
-Installeeri GCC (versioon 4.0, 4.1 või 4.2) ja vajalikud teegid (siin on eeldatud Debian Squeeze (amd64) kasutamist, muu distributsiooni kasutamisel võivad teegi nimed muud olla): +
- +
-Lisada faili /etc/apt/sources.list lõppu rida: +
-<code> +
-deb ftp://ftp.ee.debian.org/debian/ oldstable main +
-</code> +
- +
-Käivita: +
-<code> +
-apt-get update +
-</code> +
- +
-Installeerida Lenny gcc, g++ (versioon 4.1) +
-<code> +
-apt-get install  g++-4.1/oldstable libstdc++6-4.1-dev/oldstable gcc-4.1-base/oldstable gcc-4.1/oldstable +
-apt-get install   libg2c0/oldstable +
-</code> +
- +
-<code> +
-apt-get install make bison +
-apt-get install xutils-dev libxml2 libxml2-dev libsndfile1 libsndfile1-dev +
-apt-get install liblapack-dev +
-apt-get install zlib1g-dev +
-</code> +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
-Kataloogis /opt/rwth-asr-4.0, fail Options.make, muuda: +
-<code> +
-BINARYFILENAMES = normal +
-#BINARYFILENAMES                = extended +
-</code> +
-Failis config/cc-gcc.make: +
-<code> +
-GCC_VERSION     = -4.1 +
-</code> +
- +
-Rakenda patch: +
-<code> +
-wget http://www-i6.informatik.rwth-aachen.de/rwth-asr/files/rwth-asr-0.4_bison-2.4.20091109.patch +
-patch -p0 < rwth-asr-0.4_bison-2.4.20091109.patch +
-</code> +
- +
-Muuta failis config/os-linux.make: +
-<code> +
-# Lapack +
-LDFLAGS     += -llapack -lblas /usr/lib/libg2c.so.0 +
-</code> +
- +
-Seejärel käivitada: +
-<code> +
-make +
-make install +
-</code> +
- +
-Seejärel, kui kõik hästi läkson RWTH-ASR programmid kataloogis +
-<code> +
-/opt/rwth-asr-0.4/arch/linux-x86_64-standard +
-</code>+
  
  
 
projects/tuvastus/install-est-speech2txt.et.txt · Last modified: 2011/10/06 17:39 by tanel