Other translations of this page: None.

This is an old revision of the document!


Kõnetuvastusmootori installeerimise juhend

Eeldused

 • Linux

Installeerimine

RWTH ASR

Lae alla RWTH ASR kõnetuvastusmootor siit: http://www-i6.informatik.rwth-aachen.de/rwth-asr/

Paki lahti kataloogi /opt

cd /opt
tar zxvf rwth-asr-0.4.tar.gz

Installeeri GCC (versioon 4.0, 4.1 või 4.2) ja vajalikud teegid (siin on eeldatud Debian Squeeze (amd64) kasutamist, muu distributsiooni kasutamisel võivad teegi nimed muud olla):

Lisada faili /etc/apt/sources.list lõppu rida:

deb ftp://ftp.ee.debian.org/debian/ oldstable main

Käivita:

apt-get update

Installeerida Lenny gcc, g++ (versioon 4.1)

apt-get install g++-4.1/oldstable libstdc++6-4.1-dev/oldstable gcc-4.1-base/oldstable gcc-4.1/oldstable
apt-get install  libg2c0/oldstable
apt-get install make bison
apt-get install xutils-dev libxml2 libxml2-dev libsndfile1 libsndfile1-dev
apt-get install liblapack-dev
apt-get install zlib1g-dev

Kataloogis /opt/rwth-asr-4.0, fail Options.make, muuda:

BINARYFILENAMES = normal
#BINARYFILENAMES        = extended

Failis config/cc-gcc.make:

GCC_VERSION   = -4.1

Rakenda patch:

wget http://www-i6.informatik.rwth-aachen.de/rwth-asr/files/rwth-asr-0.4_bison-2.4.20091109.patch
patch -p0 < rwth-asr-0.4_bison-2.4.20091109.patch

Muuta failis config/os-linux.make:

# Lapack
LDFLAGS   += -llapack -lblas /usr/lib/libg2c.so.0

Seejärel käivitada:

make
make install

Seejärel, kui kõik hästi läks, on RWTH-ASR programmid kataloogis

/opt/rwth-asr-0.4/arch/linux-x86_64-standard

Wapiti

Wapiti on programm, millega rakendatakse statistilist liitsõnade rekonstrueerimise mudelit. Selle saab siit: http://wapiti.limsi.fr

Suvalises ajutises kataloogis käivitada:

wget http://wapiti.limsi.fr/wapiti-1.1.3.tar.gz
tar zxvf wapiti-1.1.3.tar.gz 
cd wapiti-1.1.3/

Makefile'is muuta:

CC   = gcc-4.1

Ja siis:

make
make install # see vajab root privileege

Sellega peaks tekkima /usr/local/bin/wapiti

LIUM_SpkDiarization

LIUM_SpkDiarization paketi abil klassifitseeritakse kõnelõigud kõnelejate järgi.

Käivita (root privileegidega):

cd /opt
wget -O LIUM_SpkDiarization-4.2.jar "http://www-lium.univ-lemans.fr/fr/content/logadd?equipe=parole&projet=segmentation&fichier=LIUM_SpkDiarization-4.2.jar"

Java, sox, jms

apt-get install sox libsox-fmt-all
apt-get install sun-java6-bin
apt-get install recode
apt-get install python-lxml
apt-get install python2.4
apt-get install python-pip
pip install commandlineapp
 
projects/tuvastus/install-est-speech2txt.et.1305125058.txt.gz · Last modified: 2011/05/11 17:44 by tanel