Other translations of this page: None.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projects:tuvastus:trans-juhend.et [2009/07/01 18:42]
tanel
projects:tuvastus:trans-juhend.et [2009/07/01 18:48] (current)
tanel
Line 82: Line 82:
  
 Kõhklused ("ee", "öö"), hingamised, köhatused ja suumatsutused tuleks tähistada vastavalt [b], [r], [bg] ja [bb]. Neid saab sisestada Insert event->Isolated noise abil, või shortcutiga (näiteks [b] saab vajutades Alt-b, neid saab ise konfigureerida). Kõiki selliseid mürasid pole vaja märgendada, piisab paremini kuuldaolevatest. Kõhklused ("ee", "öö"), hingamised, köhatused ja suumatsutused tuleks tähistada vastavalt [b], [r], [bg] ja [bb]. Neid saab sisestada Insert event->Isolated noise abil, või shortcutiga (näiteks [b] saab vajutades Alt-b, neid saab ise konfigureerida). Kõiki selliseid mürasid pole vaja märgendada, piisab paremini kuuldaolevatest.
 +
  
  
Line 100: Line 101:
 Tihti on saatealguskõllis ka mingi kõne. Seda ei pea transkribeerima. Tihti on saatealguskõllis ka mingi kõne. Seda ei pea transkribeerima.
  
-Kui jutu taustal kostab muusika (tihti saate sissejuhatavas osas), siis transkribeerida kõne nagu tavaliselt, kuid märkida ta //Insert event -> Overlapping noise abil//, nii et tekib midagi sellist:+Kui jutu taustal kostab vaikne muusika (tihti saate sissejuhatavas osas), siis transkribeerida kõne nagu tavaliselt, kuid märkida ta //Insert event -> Overlapping noise abil//, nii et tekib midagi sellist:
  
   [musique-]Tänases saates[-musique]   [musique-]Tänases saates[-musique]
 +
  
 ===== Samaaegne kõne ===== ===== Samaaegne kõne =====
Line 108: Line 110:
 Sellised lõigud, kus kaks või rohem inimest samaaegselt räägivad, tuleb teha eraldi sektsioonideks, sektsiooni omadustes määrata "Overlapping speech". Kõnet ennast pole vaja transkribeerida, sektsiooni võib tühjaks jätta.  Sellised lõigud, kus kaks või rohem inimest samaaegselt räägivad, tuleb teha eraldi sektsioonideks, sektsiooni omadustes määrata "Overlapping speech". Kõnet ennast pole vaja transkribeerida, sektsiooni võib tühjaks jätta. 
  
-Kui ühe inimese kõne on tunduvalt valjum kui taustalkõneleja oma (näiteks kui taustal kostub nõustuvaid "mühatusi"), siis pole vaja uut sekstsiooni tekitada.  +Kui ühe inimese kõne on tunduvalt valjum kui taustalkõneleja oma (näiteks kui taustal kostub nõustuvaid "mühatusi"), siis pole vaja uut sekstsiooni tekitada. Samuti, kui samaaegsus on väga lühike (alla poole sekundi, tihti siis, kui üks kõneleja alustab lauset kui teine pole veel päris lõpetanud), siis transkribeerida ainult valjemalt kõnelaja osa.
 
projects/tuvastus/trans-juhend.et.1246462927.txt.gz · Last modified: 2009/07/01 18:42 by tanel