Other translations of this page: None.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projects:tuvastus:trans-juhend.et [2009/07/01 18:44]
tanel
projects:tuvastus:trans-juhend.et [2009/07/01 18:48] (current)
tanel
Line 82: Line 82:
  
 Kõhklused ("ee", "öö"), hingamised, köhatused ja suumatsutused tuleks tähistada vastavalt [b], [r], [bg] ja [bb]. Neid saab sisestada Insert event->Isolated noise abil, või shortcutiga (näiteks [b] saab vajutades Alt-b, neid saab ise konfigureerida). Kõiki selliseid mürasid pole vaja märgendada, piisab paremini kuuldaolevatest. Kõhklused ("ee", "öö"), hingamised, köhatused ja suumatsutused tuleks tähistada vastavalt [b], [r], [bg] ja [bb]. Neid saab sisestada Insert event->Isolated noise abil, või shortcutiga (näiteks [b] saab vajutades Alt-b, neid saab ise konfigureerida). Kõiki selliseid mürasid pole vaja märgendada, piisab paremini kuuldaolevatest.
 +
  
  
Line 100: Line 101:
 Tihti on saatealguskõllis ka mingi kõne. Seda ei pea transkribeerima. Tihti on saatealguskõllis ka mingi kõne. Seda ei pea transkribeerima.
  
-Kui jutu taustal kostab muusika (tihti saate sissejuhatavas osas), siis transkribeerida kõne nagu tavaliselt, kuid märkida ta //Insert event -> Overlapping noise abil//, nii et tekib midagi sellist:+Kui jutu taustal kostab vaikne muusika (tihti saate sissejuhatavas osas), siis transkribeerida kõne nagu tavaliselt, kuid märkida ta //Insert event -> Overlapping noise abil//, nii et tekib midagi sellist:
  
   [musique-]Tänases saates[-musique]   [musique-]Tänases saates[-musique]
 
projects/tuvastus/trans-juhend.et.1246463069.txt.gz · Last modified: 2009/07/01 18:44 by tanel