Other translations of this page: None.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projects:tuvastus:tulemused2009.et [2010/04/20 16:31]
tanel tekitatud
projects:tuvastus:tulemused2009.et [2010/06/03 11:19] (current)
tanel
Line 17: Line 17:
  
 Süsteemi tuvastuskvaliteedi parandamiseks on eelkõige vajalik suurem spontaanse iseloomuga transkribeeritud kõneandmete hulk. See võimaldab sobivamate akustiliste mudelite loomist ning keelemudeli paremat adapteerimist vestlussaadete kõne stiilile. Süsteemi tuvastuskvaliteedi parandamiseks on eelkõige vajalik suurem spontaanse iseloomuga transkribeeritud kõneandmete hulk. See võimaldab sobivamate akustiliste mudelite loomist ning keelemudeli paremat adapteerimist vestlussaadete kõne stiilile.
 +
  
 ===== Valdkonnaspetsiifiline rakendusuuring ===== ===== Valdkonnaspetsiifiline rakendusuuring =====
  
-AS Cybernetica tellimusel uuriti kõnetuvastuse rakendusvõimalust radioloogia valdkonnas, milles raames realiseeriti valdkonnaspetsiifiline kõnetuvastussüsteemSüsteemi tuvastuskorrektsuseks saavutati üle 90%.  +AS Cybernetica tellimusel uuriti kõnetuvastuse rakendusvõimalust radioloogia valdkonnas, milles raames realiseeriti valdkonnaspetsiifiline kõnetuvastussüsteemSüsteemi tuvastuskorrektsuseks saavutati üle 90%.  
 
projects/tuvastus/tulemused2009.et.txt · Last modified: 2010/06/03 11:19 by tanel