Other translations of this page: None.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projects:tuvastus:tulemused2010.et [2011/06/16 10:45]
tanel
projects:tuvastus:tulemused2010.et [2011/09/14 12:51] (current)
tanel
Line 2: Line 2:
  
  
-2010. aastal keskenduti prototüüpide väljatöötamisele. Tegeleti suure sõnavaraga kõnetuvastuse, ning täisautomaatse pikkade Eelmise aasta+2010. aastal keskenduti prototüüpide väljatöötamisele. Tegeleti suure sõnavaraga kõnetuvastuse, ning täisautomaatse pikkade 
 kõnesalvestuste transkribeerimissüsteemi loomisega. Praeguseks on arendatud välja süsteem, mis automaatselt segmenteerib pika helisalvestuse lühemateks lõikudeks, klassifitseerib saadud lõigud kõneks ja mitte-kõneks (näit. muusika), grupeerib kõnesalvestuste transkribeerimissüsteemi loomisega. Praeguseks on arendatud välja süsteem, mis automaatselt segmenteerib pika helisalvestuse lühemateks lõikudeks, klassifitseerib saadud lõigud kõneks ja mitte-kõneks (näit. muusika), grupeerib
 kõnelõigud kõnelejate järgi, ning transkribeerib kõnelõigud, kasutades kolmesammulist tuvastust, kus pärast igat sammu kõnelõigud kõnelejate järgi, ning transkribeerib kõnelõigud, kasutades kolmesammulist tuvastust, kus pärast igat sammu
 
projects/tuvastus/tulemused2010.et.txt · Last modified: 2011/09/14 12:51 by tanel