Other translations of this page: English

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projects:tuvastus:tuvastus.et [2010/12/16 17:21]
tanel
projects:tuvastus:tuvastus.et [2011/05/05 17:06] (current)
tanel
Line 17: Line 17:
  
 Projekti raames luuakse eesti keelele sobiv kõnetuvastustehnoloogia ja arendatakse välja piiratud ning piiramatu sõnavaraga tuvastussüsteemide prototüübid. Kõnetuvastustehnoloogia väljatöötamine võimaldab hakata arendama suulisel kommunikatsioonil baseeruvaid kasutaja-sõbralikke liideseid, mis leiaksid rakendust infotehnoloogilistes süsteemides. Samuti on võimalik luua inimene-masin dialoogsüsteeme, mis asendaksid rutiinset inimtööd infootsingul. Kõnetuvastus avardab oluliselt puuetega inimeste võimalusi kasutada arvuteid ning loob neile paremad võimalused osalemiseks tööturul ning nende integreerimiseks ühiskonda. Kõnetuvastustehnoloogia loomine tagab eesti keelele “suurte” keeltega võrdsed tingimused ja kasutusvõimalused infotehnoloogilises keskkonnas ning loob seega eeldused eesti keele säilimiseks ja arenguks infoühiskonnas. Projekt on otseseks jätkuks RP Eesti keel ja rahvuslik mälu raames 2004-2005 finantseeritud kõnetuvastuse alasele projektile. Projekti raames luuakse eesti keelele sobiv kõnetuvastustehnoloogia ja arendatakse välja piiratud ning piiramatu sõnavaraga tuvastussüsteemide prototüübid. Kõnetuvastustehnoloogia väljatöötamine võimaldab hakata arendama suulisel kommunikatsioonil baseeruvaid kasutaja-sõbralikke liideseid, mis leiaksid rakendust infotehnoloogilistes süsteemides. Samuti on võimalik luua inimene-masin dialoogsüsteeme, mis asendaksid rutiinset inimtööd infootsingul. Kõnetuvastus avardab oluliselt puuetega inimeste võimalusi kasutada arvuteid ning loob neile paremad võimalused osalemiseks tööturul ning nende integreerimiseks ühiskonda. Kõnetuvastustehnoloogia loomine tagab eesti keelele “suurte” keeltega võrdsed tingimused ja kasutusvõimalused infotehnoloogilises keskkonnas ning loob seega eeldused eesti keele säilimiseks ja arenguks infoühiskonnas. Projekt on otseseks jätkuks RP Eesti keel ja rahvuslik mälu raames 2004-2005 finantseeritud kõnetuvastuse alasele projektile.
 +
  
  
Line 25: Line 26:
   * [[projects:tuvastus:tulemused2008.et|2008]]   * [[projects:tuvastus:tulemused2008.et|2008]]
   * [[projects:tuvastus:tulemused2009.et|2009]]   * [[projects:tuvastus:tulemused2009.et|2009]]
 +  * [[projects:tuvastus:tulemused2010.et|2010]]
  
  
 
projects/tuvastus/tuvastus.et.txt · Last modified: 2011/05/05 17:06 by tanel