Other translations of this page: None.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projects:tuvastus:veebituvastus-etteytlus.et [2011/03/14 13:11] (current)
tanel tekitatud
Line 1: Line 1:
 +====== Etteütlus ======
  
 +Kõnetuvastaja katsetas end Vikerraadio poolt korraldatud [[http://vikerraadio.err.ee/saade/etteutlus2011/tulemused/|e-etteütluses]]. Tulemus on siin:
 +
 +<code>
 +Tere Kristjan Jaak.  
 +Ma sulle kirjutan puupoeet siit varakevadisest Sachris ühendavast tulevikust.  
 +Mõtlen et kui võiksid veel kord kas või üheks mis tahes hetkeks luule liikus vant
 +aasmaa kuurias leida vajalikkust kas oleksid siis kogu aeg poeet või hoopistükkis
 +programmeerija.
 +Hirm habemega roki peer direktor omaette.  
 +Ehk koguni kiilaspäine ankuraktuaalses kaameras või sootuks sportlane bravuuri 
 +tabufliis või teha keelne rahvaesindaja võib olla loeksid pangas eurosid ja sente 
 +neid.  
 +Mis lõppeda ei taha.  
 +Ma usun et siin on igaühes neist.  
 +Südamlike sünnipäevasoovidega.  
 +Tatjana.
 +</code>
 +
 +
 +Õige tekst:
 +<code>
 +Tere, Kristjan Jaak!
 +
 +Ma Sulle kirjutan, oo poeet, siit varakevadisest sähvivsirendavast tulevikust. 
 +Mõtlen, et kui võiksid veel kord kas või üheks mis tahes hetkeks luulelikus 
 +fantasmagoorias leida ajalikkust, kas oleksid siis kogu aeg poeet või hoopistükkis 
 +programmeerija. Jõrm habemega rokipeer või rektor malbe, ehk kogunisti kiilaspäine 
 +ankur „Aktuaalses kaameras”. Või sootuks sportlane, bravuuritar buffet’s või 
 +teravkeelne rahvaesindaja. Võib-olla loeksid pangas eurosid ja sente neid, mis 
 +lõppeda ei taha. Ma usun, Sind on igaühes meist.
 +
 +Südamlike sünnipäevasoovidega
 +
 +Tatjana
 +</code>
 
projects/tuvastus/veebituvastus-etteytlus.et.txt · Last modified: 2011/03/14 13:11 by tanel