Other translations of this page: None.

Veebipõhine kõnetuvastus

Nüüd on võimalik kasutada meie laboris väljatöötatud eesti keele kõnetuvastustehnoloogiat oma helifailide automaatseks transkribeerimiseks.

Veebipõhise kasutajaliidese kaudu saab kõnet sisaldavaid helifaile saata meie serverisse transkribeerimisele. Transkriptsioon saadetakse kasutaja e-mailile.

Tuvastuskvaliteet oleneb paljudest teguritest. Parima kvaliteedi saab siis, kui kõne on salvestatud müravabas keskkonnas suu lähedal asetseva mikrofoniga. Diktofoniga tehtud salvestuste puhul on kvaliteet üsna vilets.

NB! Helifailide sisu võidakse kasutada uurimisotstarbel, s.t. nende sisu võidakse kuulata.

Näide

Sisendfail: test.mp3
Tulemus tekstifailina: test.txt
Tulemus Transciberi formaadis: test.xml

Link

 
projects/tuvastus/veebituvastus.et.txt · Last modified: 2010/12/16 13:00 by tanel