Other translations of this page: None.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projects:tuvastus:veebituvastus.et [2010/12/16 12:44]
tanel
projects:tuvastus:veebituvastus.et [2010/12/16 13:00] (current)
tanel
Line 3: Line 3:
 Nüüd on võimalik kasutada meie laboris väljatöötatud eesti keele kõnetuvastustehnoloogiat oma helifailide automaatseks transkribeerimiseks. Nüüd on võimalik kasutada meie laboris väljatöötatud eesti keele kõnetuvastustehnoloogiat oma helifailide automaatseks transkribeerimiseks.
  
-Veebipõhise kasutajaliidese kaudu saab kõnet sisaldavaid helifaile saata meie serverisse transkribeerisele. Transkriptsioon saadetakse kasutaja e-mailile.+Veebipõhise kasutajaliidese kaudu saab kõnet sisaldavaid helifaile saata meie serverisse transkribeerimisele. Transkriptsioon saadetakse kasutaja e-mailile.
  
 Tuvastuskvaliteet oleneb paljudest teguritest. Parima kvaliteedi saab siis, kui kõne on salvestatud müravabas keskkonnas suu lähedal asetseva mikrofoniga. Diktofoniga tehtud salvestuste puhul on kvaliteet üsna vilets. Tuvastuskvaliteet oleneb paljudest teguritest. Parima kvaliteedi saab siis, kui kõne on salvestatud müravabas keskkonnas suu lähedal asetseva mikrofoniga. Diktofoniga tehtud salvestuste puhul on kvaliteet üsna vilets.
 
projects/tuvastus/veebituvastus.et.txt · Last modified: 2010/12/16 13:00 by tanel