Other translations of this page: None.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projects:tuvastus:windemo.et [2008/09/04 00:11]
tanel
projects:tuvastus:windemo.et [2008/09/04 00:21] (current)
tanel
Line 45: Line 45:
  
 Üleval konfiguratsiooniaknas on näha, et alumises kastis on kolm rida, need vastavad erinevatele akustilistele mudelitele. Saadaval on universaalne mudel, Einarile ning Tanelile adapteeritud akustiline mudel. Einari mudel on adapteeritud  BABELi andmebaasis olevate lausete põhjal. Vaikimisi laetakse Einari mudel. Selleks et akustilist mudelit muuta, tuleb uuest võtta //Server->Connect// ja valida soovitud mudel. Enne akustilise mudeli valimist peab keelemudeli valimisprotsess olema juba läbi viidud. Enne akustilise mudeli muutmist peaks salvestusrežiimi välja lülitama, selleks vajutada musta ruuduga nuppu. Üleval konfiguratsiooniaknas on näha, et alumises kastis on kolm rida, need vastavad erinevatele akustilistele mudelitele. Saadaval on universaalne mudel, Einarile ning Tanelile adapteeritud akustiline mudel. Einari mudel on adapteeritud  BABELi andmebaasis olevate lausete põhjal. Vaikimisi laetakse Einari mudel. Selleks et akustilist mudelit muuta, tuleb uuest võtta //Server->Connect// ja valida soovitud mudel. Enne akustilise mudeli valimist peab keelemudeli valimisprotsess olema juba läbi viidud. Enne akustilise mudeli muutmist peaks salvestusrežiimi välja lülitama, selleks vajutada musta ruuduga nuppu.
 +
 +==== Veel üksikasju ====
 +
 +Demo saab korraga kasutada ainult üks inimene. Nii kahjuks ei saa, et üks kasutab ühest ja teine teisest masinast. Seetõttu peaks ka demo lõpetades alati selle PuTTy terminaliakna kinni panema, siis lõpetatakse ka serveris tuvastus.
 +
 +Võimalik, et serveris olev tuvastaja pika kasutamise peale mõnikord sureb. Siis võib ta lihtsalt uuesti tööle panna (''./start-sonic-server.sh''). Kliendi peaks ka igaks juhuks kinni panema ja uuesti käivitama.
 +
 +Enne kliendi kinnipanekut võiks salvestusrežiimi lõpetada, vajutades musta ruuduga nuppu. Vastasel juhul annab see kliendiprogramm mingeid veateateid, kui teda üritada kinni panna, midagi muud halba ei juhtu.
 +
 +
 
projects/tuvastus/windemo.et.txt · Last modified: 2008/09/04 00:21 by tanel