Other translations of this page: None.

This is an old revision of the document!


Tuvastusdemo installeerimine ja kasutamine

Installeerimine

TCL

Installeerida oma Windowsi masinasse TCL. Selleks see alla tõmmata TCLi viimane versioon aadressilt http://www.activestate.com/store/activetcl/download/
Seejärel vaikimis setingutega installerida.

Vaikimisi ei tule TCLiga kaasa snack teeki, mis tegeleb audioga. Seda on lihtne TCLile lisada: Start menüüst käivitada: Programs→ActiveState ActiveTcl 8.5…→Tclsh85. Avanenud terminaliaknasse kirjutada:

teacup install snack 

.. ja enter, mispeale tõmmatakse võrgust snack ja lisatakse ta Tcl'ile. Pärast seda võib selle terminaliakna kinni panna.

PuTTy

PuTTY võimaldab luua terminaliühendus Linuxi masinaga. Putty saab siit: http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe
Tegemist on tavalise Windowsi exe-failiga (mitte installer), mille võiks kopeerida Windowsi kataloogi (tavaliselt C:\Windows), kuna sealt leitakse ta alati üles, kui teda Run.. dialoogist käivitada.

SONIC client

Sonic kliendi (sonic-client.tcl, saab meiliga minu käest) võib kopeerida suvelisse kohta, kasvõi Desktopile.

Kasutamine

Tuvastusdemo kasutamiseks tuleb kõigepealt luua ühendus bark serveriga, luues samas tunneli SONICu liikluse jaoks. Selleks avada Start→Run.. ja kirjutada sinna selline käsk:

putty -L 5555:localhost:5555 lvcsr@bark.phon.ioc.ee

Seejärel peaks PuTTy võtma ühenduse barkiga. Küsitakse parooli, mille saab ka minu käest teada. Avanenud terminaliaknasse kirjutada:

./start-sonic-server.sh

Ja jälle enter. Lihtamini saab nii, et kirjutada lihtsalt ./sta ja seejärel vajutada TABi, mispeale ülejäänud käsk peaks automaatselt 'komplekteeritama'.

Nüüd võib panna SONIC kliendi tööle. Kui TCL on korrektselt installitud, siis peaks selleks piisama topeltklõpsust sonic-client.tcl failil. Avanema peaks tuttav SONIC kliendi aken. Võtta menüüst Server→Connect. Avanenud aknas peaks olema täidetud väljad Host name: localhost ja Port number: 5555, mille peabki nii jätma. Vajutada Connect. Seepeale peaks kohe avanema uus aken, kust saab valida konfiguratsiooni (vt pilti).

Tuvastuskonfiguratsiooni valimine

Nüüd tuleb valida ülemisest kastist ainus seal olev rida (SpeechDat (Estonian, …) ja vajutada Configure. Nüüd peaks dialoog haihtuma ja SONIC klient näitab mõnda aega (alla 10 sekundi) punaselt Busy. Siis peaks Busy muutuma Readyks. Siis tuleks vajutada vasakul pool olevat punast nuppu ja testida mikrofoni (tuvastust veel ei toimu). Kui mikrofoni rääkida, peaks see spektrogrammis näha olema. Kui kõik on OK, võib hakata tuvastama. Selleks vajutada Ctrl, rääkida midagi, ja siis vajutada uuesti Ctrl. Tuvastatud tekst peaks hakkama kohe rääkima hakates ilmuma sinisesse tekstiaknasse. Vasakul olev staatusenäidik peaks nüüd näitama Waiting, ning millegipärast ta uuesti Ready olekusse ei lähegi, aga sellest ei maksa lasta ennast heidutada. Kui tundub, et terve öeldud lausungi tuvastus on ilmunud tekstiaknasse, võib minna uuele tuvastusringile, ehk jälle vajutada Ctrl, rääkida natuke, uuesti Ctrl jne.

Midagi edasijõudnutele

Üleval konfiguratsiooniaknas on näha, et alumises kastis on kolm rida, need vastavad erinevatele akustilistele mudelitele. Saadaval on universaalne mudel, Einarile ning Tanelile adapteeritud akustiline mudel. Einari mudel on adapteeritud BABELi andmebaasis olevate lausete põhjal. Vaikimisi laetakse Einari mudel. Selleks et akustilist mudelit muuta, tuleb uuest võtta Server→Connect ja valida soovitud mudel. Enne akustilise mudeli valimist peab keelemudeli valimisprotsess olema juba läbi viidud. Enne akustilise mudeli muutmist peaks salvestusrežiimi välja lülitama, selleks vajutada musta ruuduga nuppu.

 
projects/tuvastus/windemo.et.1220476317.txt.gz · Last modified: 2008/09/04 00:11 by tanel