Other translations of this page: None.

2010.a töökava

Kõne mikroprosoodiliste nähtuste uurimine

1. Täiendavad tajueksperimendid vokaali omakestuse rolli selgitamiseks sõna kontekstis 2. Tajueksperimentide tulemuste statistiline analüüs 3. Vokaalide formantsageduste variatiivsuse analüüs ja normaliseerimismeetodite võrdlus

Loengukõne prosoodilise struktuuri uurimine

1. Trifoonide klasteranalüüsimudelite loomine eraldi meestele ja naistele. 2. Klasterdatud trifoonide klassifitseerimismudelite loomine 3. Foneemide klassifitseerimismudelite loomine

Aktsendiga kõne uurimine

1. Tajueksperimentide tulemuste statistiline analüüs ja interpreteerimine 2. Aktsendiga kõne vokaalide akustiline analüüs 3. Tajueksperimentide ja akustilise analüüsi tulemuste vaheliste seoste uurimine

Tulemused

 
projects/variatiivsus/tulemused2010.et.txt · Last modified: 2011/05/25 15:41 by einar