Other translations of this page: None.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projektid:avsyntees:kava.et [2012/02/19 15:13]
einar
projektid:avsyntees:kava.et [2012/02/19 15:16] (current)
einar
Line 1: Line 1:
-==== 2011 töökava: ====+==== 2012 töökava: ====
  
-  - Valdkonna taustauuringud (sünteesitehnoloogiate võrdlus, tutvumine teiste keelte jaoks loodud  audiovisuaalse kõnesünteesi mudelitega ja audiovisuaalse kõnesünteesi rakendustega) +(...täiendamisel...)
-  - Töövahendite valik (multimodaalsete salvestuste töötluse, märgendamise ja segmenteerimise töövahendite ANVIL (http://www.anvil-software.de/) ja ELAN http://www.lat-mpi.eu/tools/elan/ testimine ja valik, 3D andmete analüüsiks ja mudelite loomiseks kasutavate tarkvarapakettide võrdlus) +
-  - Multimodaalse andmestiku töötlus ja analüüs: +
-  * viseemide segmenteerimine erinevat liiki multimodaalsetes salvestustes +
-  * viseemide klasteranalüüs ja viseemide kirjelduse koostamine erinevate artikulatoorsete tunnuste alusel +
-  * erinevate kõnetrakti osade (huuled, keelliikumisel salvestatud 3D andmestiku analüüs ja animeerimine MATLABis +
-  * kõneleva pea parameetrilise mudeli loomine+
  
  
  
  
 
projektid/avsyntees/kava.et.txt · Last modified: 2012/02/19 15:16 by einar