Other translations of this page: English

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projektid:avsyntees:tulemused.et [2012/02/19 16:11]
einar
projektid:avsyntees:tulemused.et [2012/02/19 16:12] (current)
einar
Line 1: Line 1:
-== 2011==+== 2011 tulemused==
  
       - Valdkonna taustauuringud (parameetrilisel mudelil ja korpusel baseeruvate sünteesitehnoloogiate võrdlus; tutvumine teiste keelte jaoks loodud audiovisuaalse kõnesünteesi mudelitega ja audiovisuaalse kõnesünteesi rakendustega).       - Valdkonna taustauuringud (parameetrilisel mudelil ja korpusel baseeruvate sünteesitehnoloogiate võrdlus; tutvumine teiste keelte jaoks loodud audiovisuaalse kõnesünteesi mudelitega ja audiovisuaalse kõnesünteesi rakendustega).
 
projektid/avsyntees/tulemused.et.txt · Last modified: 2012/02/19 16:12 by einar