Other translations of this page: English

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

start.et [2012/02/29 11:21]
tanel
start.et [2014/05/13 16:17] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Foneetika ja kõnetehnoloogia labor ====== ====== Foneetika ja kõnetehnoloogia labor ======
 {{ logo_pc.gif?150|}} {{ logo_pc.gif?150|}}
 +
  
  
Line 7: Line 8:
   * Eesti keele foneetilised uuringud (eesti häälikusüsteem, prosoodia, aktsendinähtused)   * Eesti keele foneetilised uuringud (eesti häälikusüsteem, prosoodia, aktsendinähtused)
   * Kõnetehnoloogilised uuringud ja arendustööd (kõnesüntees, kõne analüüs, [[konetuvastus.et|kõnetuvastus]], kõnelejatuvastus, foneetilised andmebaasid)   * Kõnetehnoloogilised uuringud ja arendustööd (kõnesüntees, kõne analüüs, [[konetuvastus.et|kõnetuvastus]], kõnelejatuvastus, foneetilised andmebaasid)
 +
 +===== Demo =====
 +[[http://bark.phon.ioc.ee/tsab/p/index|Kõnesalvestuste brauser]]
  
 ===== Postiaadress ===== ===== Postiaadress =====
Line 26: Line 30:
 ==== Google Maps ==== ==== Google Maps ====
  
-{{url>http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&om=1&t=m&hl=en&msa=0&msid=204770369165572877527.000001137829a71920bb8&ll=59.397918,24.661345&spn=0.003878,0.009731&output=embed}}+{{url>https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&om=1&t=m&hl=en&msa=0&msid=204770369165572877527.000001137829a71920bb8&ll=59.397918,24.661345&spn=0.003878,0.009731&output=embed}} 
 + 
 +[[https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&om=1&t=m&hl=en&msa=0&msid=204770369165572877527.000001137829a71920bb8&ll=59.397918,24.661345&spn=0.003878,0.009731&source=embed|Suurem kaart]]
  
-[[http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&om=1&t=m&hl=en&msa=0&msid=204770369165572877527.000001137829a71920bb8&ll=59.397918,24.661345&spn=0.003878,0.009731&source=embed|Suurem kaart]] 
 
start.et.txt · Last modified: 2014/05/13 16:17 (external edit)