Other translations of this page: English

Foneetika ja kõnetehnoloogia labor

Tegevusvaldkonnad

  • Eesti keele foneetilised uuringud (eesti häälikusüsteem, prosoodia, aktsendinähtused)
  • Kõnetehnoloogilised uuringud ja arendustööd (kõnesüntees, kõne analüüs, kõnetuvastus, kõnelejatuvastus, foneetilised andmebaasid)

Demo

Postiaadress

Foneetika ja kõnetehnoloogia laboratoorium
Tallinna Tehnikaülikool, Küberneetika Instituut
Akadeemia tee 21
Tallinn, 12618
Eesti

Juhised

Google Maps

 
start.et.txt · Last modified: 2014/05/13 16:17 (external edit)