Süntesaatori installeerimineNagu ikka vaba tarkvara puhul: "EKI ja TTÜ Küberneetika Instituut ei vastuta selle tarkvara sobivuse eest teie arvutiga või töö eesmärkidega ega mistahes selle tarkvara kasutamisest tuleneda võivate materiaalsete ja mittemateriaalsete kahjude eest. Tarkvara endale laadimisel nõustutakse automaatselt antud tingimustega."

kõnesünteesiks vajalik tarkvara :
  1. MBROLA süntesaator vajalik sünteesiks (ver: 3.11, suurus: 2.29 MB)
  2. Eestikeelsete difoonide andmebaas ja ekraanilugeja (ver: 2.0, suurus: 9.6 MB)


Kuidas toimib süntees?
Kirjakeelsetest sõnadest sünteesivad loe-rakendusega kaasaskäivad moodulid märgend-keelse juhendi. MROLA programm koostab märgend-keelsest tekstist ja eestikeelsest difoonide andmebaasist sünteeskõne mida on võimalik esitada.

Loe rakendust paigaldav programm tekitab töölauale viite "loe". Seda viidet kasutades on võimalik käivitada sünteesitarkvara.

Microsoft SAPI liidesega süntees:
  1. MBROLA süntesaator vajalik sünteesiks (ver: 3.11, suurus: 2.29 MB)
  2. MS SAPI4 tööfailid. vajalik SAPI ühilduvuseks( 847 KB)
  3. Eestikeelse SAPI liides. ( 9.8MB )
  4. Kõnesüntesaatori testprogramm ( 207 KB )
  5. Jaws 4.5 Eestikeelse toe seadistaja ( 250 KB )
  6. Jaws 4.5 Demo versioon ( 28 MB )


teated:
-- väga suur osa käsitsi seadistamisest on viidud loe rakenduse paigaldamise programmi (viimane uuendus 08.10.2002).

-- Probleemide tekkimisel või küsimustega palume võtta ühendust.